Productafbeelding

blablabla.png

1

Ladies of Harley®

Follow-up systeem

Follow-Up systeem voor ritten

Wij gaan bij ritten van de Ladies of Harley® de volgende regels en richtlijnen hanteren.  Deze richtlijnen zorgen ervoor dat de rit vlot, maar vooral ook veilig verloopt en zijn onder te verdelen in twee categorieën. De eerste beschrijft de manier waarop een rit met een groep gereden wordt, de tweede geeft algemene richtlijnen die de veiligheid ten goede komen.

Voor wat betreft de regels voor het groepsrijden geldt het volgende:

1. De Road Captains zetten geen wegen, kruisingen etc. af. Zij houden alleen toezicht en overzicht op de groep en assisteren in het geval van problemen.

2. Iedere rijder in de groep dient zich aan de geldende verkeersregels te houden.

3. Iedere rit wordt voorafgegaan door een voorrijder (degene die de route kent). Deze voorrijder wordt gevolgd door een Road Captain die de taak van aanwijzer vervult.

4. De taak van de aanwijzer bestaat uit het veilig en duidelijk aangeven waar de eerste achter hem rijdende motor moet gaan staan om de rest van de groep duidelijk te maken waar de hele groep naar toe moet.

Dit doet de aanwijzer alleen als er van de doorgaande weg wordt afgeweken. M.a.w. als de groep rechtdoor gaat zet hij niemand weg, als er wordt afgeslagen geeft hij aan waar de achter hem rijdende motor moet gaan staan. De betreffende rijder dient dan d.m.v. het gebruik van zijn knipperlichten, handgebaren of de richting waarin zijn motor staat, aangeven waar de rest van de groep naartoe dient te gaan.

4. Achter de groep rijden 1 of 2 Road Captains. Deze zorgen ervoor dat de rijder die de richting aan de groep heeft aangegeven weet wanneer de gehele groep voorbij is en hij voegt zich vervolgens vóór deze Road Captains achteraan bij de groep.

 

Het bovenstaande systeem werkt perfect zolang iedere rijder in de groep zich aan deze regels houdt. Voor diegenen die voor de eerste maal meerijden is het raadzaam zich bij het vertrek wat achter in de groep te positioneren zodat zij in de loop van de rit zien hoe e.e.a. in zijn werk gaat.

Verder geldt:

Als er een tankstop is, dan gaat iedereen tanken. Ook al zit je tank nog halfvol! Zorg dat je met een volle tank aan de rit begint!

Als er onderweg wat is, zoals een wespesteek of kramp, dan rijdt iedereen die achter diegene zit gewoon door. Een van de twee achterste Road Captains komt die persoon te hulp.

De Road Captains dienen voor aanvang van de rit telefoonnummers uit te wisselen.