top of page

0.0

DISCLAIMER & EVENT STATEMENT

H.O.G.® Benelux

DISCLAIMER

Persoonlijke privacy en informatiebeveiliging zijn een gemeenschappelijke zorg voor de H.O.G.®, zijn leden en de bezoekers van de H.O.G. website. Deze verklaring beschrijft het internetbeleid en de maatregelen voor de beveiliging van persoonlijke privacy en informatie van de H.O.G.®.


H.O.G. verzamelt en bewaart de volgende informatie over je als je de H.O.G. website bezoekt: naam van het domein dat je toegang geeft tot het internet (bijvoorbeeld hetnet.nl of skynet.be als je verbinding krijgt via die providers); de datum en de tijd waarop je de website bezoekt; en het internetadres van de website waarop je onze website hebt geopend. Het Chapter gebruikt deze informatie om het aantal bezoekers van de verschillende onderdelen van de site bij te houden. Daardoor kan de H.O.G. de website beter afstemmen op de leden en de prospectieve leden.

 

De H.O.G. zal geen identificeerbare informatie over je verwerven als je onze website bezoekt, tenzij je ervoor kiest om die informatie te verstrekken. Als je beslist om informatie over je e-mailadres, je registratie of andere persoonlijke informatie via het internet te verzenden, dan doe je dit uit vrije wil.

 

H.O.G.® zal geen persoonlijke informatie die het in bezit heeft bekendmaken, tenzij in de volgende gevallen:

  • Op jouw verzoek, dat mondeling, schriftelijk, telefonisch, elektronisch of op een andere door ons erkende manier kan gebeuren;

  • Om de H.O.G. te helpen bij het evalueren van de programma's en het continu verbeteren van de kwaliteit van jouw ervaringen on line en als lid;

  • Wanneer bekendmaking door de wet wordt vereist, zoals in het geval van een gerechtelijk bevel, dagvaarding, rechtszaak of overheidsonderzoek, of om onze rechten te beschermen en af te dwingen;

  • Aan bedrijven die diensten verlenen aan de H.O.G.® in verband met je lidmaatschap, zoals firma's en bureaus voor dataverwerking of de verwerking van financiële transacties

  • Aan zusterbedrijven van Harley-Davidson® of zorgvuldig geselecteerde derde partijen voor hun eigen gebruik om producten en diensten of andere mogelijkheden te leveren aan jou, tenzij je ons schriftelijk te kennen hebt gegeven om dat niet te doen; en

  • In verband met een kwaliteitsbeoordeling (due diligence) of financiële controle (audit) van de Harley-Davidson Company.

 

Door je gebruik van en verbinding met onze website geef je aan dat je deze privacyverklaring begrijpt en onderschrijft. Als je om welke redenen dan ook vermoedt dat de informatie over je persoon of over je lidmaatschap van de H.O.G. niet correct is of als je om een of andere reden denkt dat de H.O.G. deze privacyprincipes niet heeft nageleefd, dan kun je ons hiervan op de hoogte brengen via de H.O.G. Klantenservice.

Chapter-activiteiten worden hoofdzakelijk ten voordele van Chapter-leden georganiseerd. Er zijn drie categorieën activiteiten en alle activiteiten worden als volgt geïdentificeerd:

  • Besloten evenementen zijn Chapter-evenementen die openstaan voor Chapter-leden en één gast per lid.

  • Ledenevenementen zijn evenementen die alleen openstaan voor H.O.G.® leden.

  • Open evenementen zijn Chapter-evenementen die openstaan voor Chapter-leden, internationale H.O.G.®-leden en andere gasten naar wens.

Als je interesse hebt in een lidmaatschap van een H.O.G.® Chapter, dan kun je contact opnemen met het H.O.G. Members Service Center.

Disclaimer
Event Statement
bottom of page